Klachten

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NWP. De klachtenfunctionaris van de Camcoöp is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. Hier kunt u een stappenplan downloaden over hoe uw klacht in te dienen.

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Camcoöp geschilleninstantie. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van de werkgever. 

Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NWP-therapeuten hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NWP te laten verlopen. Uw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om aan u te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft. 

Geeft uw therapeut aan dat hij/zij de klachtenafhandeling via de NWP heeft geregeld, dan moet u dit altijd controleren bij het NWP-secretariaat. Wij kunnen u informeren of de informatie die u hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen. 

Onze vertrouwenspersoon Theo Splinter is tevens contactpersoon klachtbehandeling (zie schema). Hij kan u helpen met stap 2 en 3 uit het schema.  

Splinter

Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.nlTuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de NWP. Dit college, onder voorzitterschap van een onafhankelijk jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.