Jaargang 2019 november, nummer: 8

Beste leden,

Hierbij de nieuwsbrief van november 2019. Deze bevat belangrijke informatie!

Wij nodigen u uit om de nieuwsbrief goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen.VERRUIMING BEREIKBAARHEID

Het secretariaat is voortaan bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 08.30 – 14.00 uur.PAPIEREN NOTA’s

Er worden nog regelmatig papieren nota’s besteld. Het verzenden ervan is een kostbare zaak.

Door verzekeraars worden papieren nota’s ook niet meer geaccepteerd.

Het bestuur heeft daarom besloten om per 1 januari 2020 a.s. geen papieren nota’s meer te versturen. Op de website staat een format van een digitale nota.WEBSITE

Er wordt nog steeds erg hard gewerkt aan de ‘achterkant’ van de website. Ook kunnen nog niet alle leden inloggen. Bij het overzetten van de database hebben zich helaas wat onvoorziene complicaties voorgedaan. We streven ernaar om begin december de website helemaal klaar te hebben.


Het moet dan ook mogelijk zijn voor de leden om in te loggen en de eigen gegevens in te kunnen zien en te controleren.ALV

We kunnen terugkijken op een geslaagde ALV. Er zijn veel positieve reacties gekomen op de presentative van Dorothe Lueb over “Degeneratieve ziektebeelden”.


De powerpoint staat op de website.

Planning ALV 2020

ALV voorjaar; 4 april 2020. Locatie: Van der Valk, Veenendaal.

ALV najaar; 10 oktober 2020. Locatie: Van der Valk, Veenendaal.AVG

NFG heeft een systeem ontwikkeld over de AVG. Therapeuten kunnen daarvan ook gebruik maken. Er moeten 38 vragen worden ingevuld. Hierbij komen alle belangrijke aspecten van AVG aan bod. Aan het eind komt daar een rapport uit. Daarin staan de punten aangegeven waaraan u nog niet voldoet. Dit rapport wordt getransporteerd naar het eigen dossier binnen NFG. U kan het dan ook naar de eigen website downloaden.


Tevens heeft NFG een functionaris ‘Gegevensbescherming’, als lid kan u telefonisch bijstand krijgen. Het lidmaatschap hiervoor bedraagt € 12,50 per jaar. Dit is een optie, dus niet verplicht!EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Simone Hartman, 52 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen (16,18 en 20 jaar).


Ik heb een eigen praktijk (‘Balans Creaties’) waarin ik homeopathie en persoonlijke begeleidingstrajecten aanbiedt.


Na het afronden van mijn studie Bedrijfseconomie heb ik ruim 11 jaar met veel plezier gewerkt in business control-functies bij Shell en Oxfam-Novib.


De gezondheid van mijn kinderen heeft mij op het spoor van de Klassieke Homeopathie gezet.


In 2012 heb ik de 6-jarige opleiding aan de School voor Homeopathie in Amersfoort afgerond en ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Aanvullende opleidingen tot Kindertolk (Present Child) en vele nascholingen verder richt ik me nu vooral op traumaverwerking en ondersteuning van het immuunsysteem. Ik vind het vanzelfsprekend om holistisch kijken te combineren met logisch redeneren.

De komende maanden zal ik aansluiten bij de bestuursvergaderingen om te verkennen of ik vanuit mijn financiële achtergrond wellicht een zinvolle bijdrage kan leveren.LOPENDE ZAKEN

Het bestuur heeft besloten om lopende zaken weer te geven onder dit kopje.

  • NFG; Importeren ledenbestand
  • Website; inrichting achterkant van de website
  • Accreditatie van bij- nascholingen en opleidingen
  • Volgende bestuursvergadering op 28 november 2019


Bestuur NWP