Standpunt NWP inzake Coronavirus

De NWP krijgt momenteel veel vragen over onze adviezen aangaande het Coronavirus en de praktijkvoering van onze registerleden. Wij kunnen niet anders dan jullie verwijzen naar de berichtgevingen/adviezen van het RIVM, GGD en de Overheid hieromtrent. Daar zitten de experts op dit gebied en door het verkrijgen van steeds meer kennis en andere inzichten worden de adviezen ook dagelijks aangepast. Of je praktijk kunt blijven voeren hangt af van je eigen gezondheid, die van familie (bij een praktijk aan huis) maar ook b.v. hoe ruim je praktijk- en wachtruimte is en hoeveel cliënten je daar ontvangt.

Neem de richtlijnen van de bekende instanties serieus en onderschat dit virus niet. Heel veel sterkte toegewenst bij de te nemen beslissingen.

Bestuur NWP

Update:

Aangezien we veel vragen krijgen over mogelijke alternatieven voor het geven van een consult  willen we je op het volgende wijzen: Mocht een patiënt of jij als therapeut lichte klachten hebben, dan is een telefonisch consult wellicht een alternatief. Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat je dit alleen op beveiligde wijze doet. Whatsappen, Skypen en Facetimen is onder de AVG bijvoorbeeld niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO. Wel toegestaan zijn toepassingen voor e-health die een optie voor videobellen bieden. Daarnaast zijn er programma’s die een digitale c.q. virtuele spreekkamer ofwel beeldzorg bieden.

19-03-2020:

Inmiddels heeft de Authoriteit Persoonsgegevens (AP) laten weten dat goede zorg boven privacy gaat in deze crisis. Maar we moeten de privacy van onze cliënten zoveel als mogelijk waarborgen. Dit betekent dus dat de eerdere mededeling dat Whatsappen, Skypen en Facetime onder de AVG voor hulperleners niet is toegestaan, inmiddels genuanceerd wordt.

Lees de informatie van AP dus goed door! 

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Lees hier meer.

Afgelasting Ledenvergadering 4 april 2020

Tot onze spijt moeten we aan jullie mededelen dat de ledenvergadering van 4 april komt te vervallen. Dit omdat de Rijksoverheid bijeenkomsten van meer dan 100 mensen heeft verboden.We zullen de ledenvergadering opnieuw organiseren op het moment dat het weer is toegestaan. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden.

Bestuur NWP