Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Organisatie

Wat is de NWP?

De beroepsvereniging NWP is sinds 1948 actief op het terrein van de professionalisering van natuurgeneeskundige therapeuten.
De NWP biedt een hoogwaardig lidmaatschap, waarbij de nadruk ligt op serviceverlening, belangenbehartiging en voorlichting voor onze leden. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze uitgangspunten.

Zolang er geen wettelijke erkenning en titelbescherming voor natuurgeneeskundigen in Nederland is gerealiseerd, kan de kwaliteit van een therapeut alleen worden gegarandeerd door middel van een overzichtelijke registratie. De bij de NWP geregistreerde natuurgeneeskundigen hebben allen een intensieve meerjarige hogere beroepsopleiding gevolgd.
Toelating van de leden vindt plaats als de gevolgde opleiding voldoet aan de door de NWP gestelde eindtermen. Ieder lid van de NWP heeft zijn eigen licenties waarvoor hij jaarlijks nascholingen dient te volgen.

Wie is de NWP?
Het bestuur bestaat uit praktiserende leden en professionele bestuurders en wordt gevormd door:

 De NWP is voor mij een kwaliteitskeurmerk, doordat deze brancheorganisatie al zo lang bestaat heeft zij veel kennis en ervaring opgebouwd in het vertegenwoordigen van onze beroepsgroep. 

Gerja Visser, Klundert


Wat is onze visie?
De beroepsvereniging NWP streeft om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. Tevens is het professionalisering van complementaire zorg en het verbinding met reguliere zorg een groot aandachtspunt.

Wat willen wij bereiken?
Voor onze leden willen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van alternatieve zorg bevorderen. Een adviserende rol innemen wat betreft praktijkvoering en actuele politieke ontwikkelingen.
Anderzijds willen wij patiënten bewust maken van hun kracht en vermogen om zelf keuzes te nemen voor hun eigen gezondheid. Door de verscheidenheid aan therapieën die onze therapeuten in huis hebben, kunnen ze bovendien een keuze maken voor die behandelwijze die het beste bij hen past.