Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Links

GGD Nederland www.ggd.nl
World Health Organization www.who.int/home-page
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu www.rivm.nl
Voedingscentrum www.voedingscentrum.nl
Gezondheidsraad www.gr.nl
Stichting Natuurlijk Welzijn www.natuurlijkwelzijn.org
Integratie van reguliere en complementaire zorg www.sup.nl
Homeopaten zonder Grenzen www.hzg.nl
   
   
Hogeschool voor Natuurgeneeswijze Arnhem (HvNA) www.hvna-opleidingen.nl
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie www.fyto.nl
   
   
Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg www.ppcg.nl
Infolijn Alternatieve Geneeswijzen www.infolijn-ag.nl
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie www.npcf.nl
Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen www.kab-klachten.nl
   
   
Webmaster www.aWebsheep.nl