Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Leden login

Welkom op het ledengedeelte van de NWP. Als u lid bent van de NWP kunt u onder inloggen.
Hier vindt u alle informatie voor leden, bijscholingen, notulen en agenda.

Lid nummer
Wachtwoord
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Door de contacten met collega’s van de NWP kunnen we elkaars kennis verruimen en blijven onszelf zo kritisch toetsen. 

Nieneke Dam, Losser