Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Onze NWP-therapeuten proberen u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over uw behandeling of de wijze waarop u tegemoet wordt getreden.

Wat kunt u doen?

  1. Het beste is altijd zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met uw therapeut.
  2. Als dit niet leidt tot tevredenheid, kunt u een beroep doen op een onafhankelijk orgaan; de
    Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
  3. Indien uw klacht dermate ernstig is, begeleidt de KAB bij het indienen van uw klacht bij de tuchtcommissie.

De NWP is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De KAB neemt uw klacht in behandeling en gaat in gesprek met uw therapeut. De KAB staat voor een onafhankelijke beoordeling van uw klacht.

Voor informatie over het indienen van klachten verwijzen wij u naar de website van de KAB.

De aangesloten beroepsverenigingen  zijn:

NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
NVKH Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopathie
NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
VNT Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
MBOG Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde
ZHONG Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)