Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Copyright

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het NWP worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan:

Disclaimer
De NWP besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.nwp-natuurgeneeskunde.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De NWP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl.

Andere websites
Het is mogelijk dat via de internetsite van de NWP toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De organisatie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.