Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst

Van kwaliteitsbeleid tot keurmerk

De NWP is een beroepsvereniging voor en door natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De vereniging is opgericht vanuit de behoefte aan een kwaliteitsbeleid voor het natuurgeneeskundig beroep. Nu, 65 jaar later, zijn de licenties van de NWP een keurmerk geworden voor goed opgeleide therapeuten.

De NWP biedt haar leden een hoogwaardig lidmaatschap. In ruil voor contributie ontvangen zij serviceverlening, belangenbehartiging, voorlichting en opname in een beroepsstand van hoge kwaliteit. Voor toelating hebben alle leden een intensieve meerjarige hogere beroepsopleiding gevolgd aan een NWP-erkende academie en zijn zij gebonden aan een aantal strenge richtlijnen. Op die manier bouwt de NWP aan een bestand van bekwame en betrouwbare natuurgeneeskundigen.

Zolang er voor natuurgeneeskundigen nog geen wettelijke erkenning en titelbescherming is gerealiseerd, kan de kwaliteit van alternatieve behandelingen alleen worden gegarandeerd met hoge kwaliteitseisen, tevredenheidsonderzoeken en een goede registratie. Voor de ledenregistratie hanteert de NWP een sectorenindeling. De opleiding of specialisaties bepalen de registratiesector en de verstrekte licentie van de leden.

Om natuurgeneeskunde te professionaliseren, heeft de NWP vele activiteiten op gang gezet. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

65 jaar kwaliteitsbeleid samengevat:

Beleid & Organisatie

  Opleiding  

Uitgaven & Publiciteit

Beroepscode en tuchtreglement met instelling van een tuchtcollege


Handleiding met richtlijnen; nu de Klachten-commissie Alternatieve Behandel-wijzen (KAB)
Deelname in de staatscommissie Peters, tegen onbevoegd uitoefenen van natuurgeneeskunde
Tweejaarlijks patiënten-tevredenheidsonderzoek
 

Eigen opleiding, nu de Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum, in Utrecht


Hoge opleidingseisen: verplichte regulier medische en natuurgenees-kundige vakken en vakken als gezondheidsrecht, ethiek, antropologie, farmacologie, methodologie & statistiek en laboratoriumtechnieken

Verplichte jaarlijkse nascholing en herregistratie
 

NWP Nieuws


Tijdschrift ‘Lichaam en Geest’

Boek ‘Kuren naar Kwaal’; over integratie met reguliere geneeskunde

Symposia, lezingen en voorlichtingen over actuele onderwerpen, met sprekers uit de reguliere en complementaire geneeskunde


Boek “Natuurgeneeswijzer”: helpt u op verantwoorde wijze kiezen.


Boek: Natuurgeneeswijzen, Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke Geneeskunst door Noorden A. Schuurmans A, van Dort I. Bohn Stafleu Van Loghum. Houten/Diegem, 1998.